Što leži iza naše motivacije?

Nakon korisne i motivirajuće tribine „Motiviranje mladih i komunikacijske strategije prema njima“ u organizaciji CISOK-a Varaždin (Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri), mislim da je potrebno da neke stvari dodatno „filozofski“ razložim i objasnim. Problem s volontiranjem se na kraju svodi na motivaciju. Iako bih mogao pričati i pisati o apstraktnim temama satima, učinkovitije Vidi više…