Usamljeno Čevo i navigatorica Maja

Prošli tjedan ste mogli čitati o pohodu People’s VAKUUM MET-a, tzv. popularnog fronta, na Ivanščicu. Mora se priznati, izvještaj je napisan besprijekorno. Doživljaji su uspješno preneseni, avanturistički duh je vidljiv, a prisutnost velikog feldmaršala Kumana je dala poseban, rijetki štih cijeloj priči. Pozdravljam sve to i podržavam u potpunosti, ali ne može se zanemariti činjenica Vidi više…