Slučajno-namjerno neotkriveno mjesto za mlade glazbenike/ce

Nalazimo se na Trgu kralja Petra Svačića 4 u Varaždinu (ili Kolodvorskoj ulici broj 17). Ljudima je to mjesto poznatije pod imenom Dom željezničara, a već neko vrijeme se na toj lokaciji nalazi Centar za mlade grada Varaždina. Izvana je to možda stara i trošna zgrada iako arhitekti kažu da je jedna od boljih takve Vidi više…