CISOK aktivnosti u veljači 2016.

Na zamolbu prenosimo obavijest s ponudom CISOK aktivnosti u veljači 2016. godine (CISOK = Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri u Varaždinu).

Tjedan cjeloživotnog učenja u CISOK-u

Aktivnosti CISOK-a Varaždin u Tjednu cjeloživotnog učenja 2015.