Zelena čistka – dravska šuma

VAKUUM klub se ove godine priključio Zelenoj čistki koja je najveća EKOakcija na nivou Hrvatske, a uključuje građane-volontere koji na taj dan čiste lokalne zelene površine. U Varaždinu se čistilo područje Parka dravske šume pod koordinacijom udruge Franjo Košćec. Sudjelovalo je četrdesetak volontera svih uzrasta. Organizatori su na kraju za sve sudionike osigurali grah i Vidi više…

Prvi promotivni video!

Donosimo brzinski pregled odabranih aktivnosti u VAKUUM-u (Centru za mlade grada Varaždina, u prostoru bivšeg Doma željezničara). Od uređivanja prostora i radionica do druženja, predstavljamo događaje koji su prethodili službenom otvaranju i prvih šest mjeseci od otvorenja u prosincu 2014.