Zelena čistka – dravska šuma

VAKUUM klub se ove godine priključio Zelenoj čistki koja je najveća EKOakcija na nivou Hrvatske, a uključuje građane-volontere koji na taj dan čiste lokalne zelene površine. U Varaždinu se čistilo područje Parka dravske šume pod koordinacijom udruge Franjo Košćec. Sudjelovalo je četrdesetak volontera svih uzrasta. Organizatori su na kraju za sve sudionike osigurali grah i Vidi više…

“Open space” za program VAKUUM-a

Kao što smo najavili nekoliko dana ranije, u četvrtak 7. travnja je održan prvi sastanak za kreiranje budućeg programa VAKUUM-a, inicijative mladih za mlade u Varaždinu. Vidi više…

Kvartovsko druženje u dvorištu VAKUUMA!

U subotu, 15. kolovoza udruge KUD Hž-a, Era slobodnih ruku te naša malenkost – inicijativa Centra za mlade grada Varaždina – VAKUUM, organizirali su cjelodnevno druženje s građanima, stanovnicima kvarta oko zgrade bivšeg Doma željezničara, sadašnjeg Centra za mlade. Program je financijski omogućila regionalna zaklada ZAMAH u okviru svojeg proljetnog poziva na prijavu prijedloga građanskih akcija Vidi više…

Slučajno-namjerno neotkriveno mjesto za mlade glazbenike/ce

Nalazimo se na Trgu kralja Petra Svačića 4 u Varaždinu (ili Kolodvorskoj ulici broj 17). Ljudima je to mjesto poznatije pod imenom Dom željezničara, a već neko vrijeme se na toj lokaciji nalazi Centar za mlade grada Varaždina. Izvana je to možda stara i trošna zgrada iako arhitekti kažu da je jedna od boljih takve Vidi više…