Robotika i automatika u Hrvatskoj, ali ne i Varaždinu

Robotika svima!

To je glavna poruka Croatian Makers lige, koja želi popularizirati i osnovnoškolcima omogućiti pristup robotici, automatici i programiranju. Više o Croatian Makers projektu i Ligi pročitajte dolje.

Interesantan je jedan detalj – popis prijavljenih za sudjelovanje u Ligi. Danas objavljen, zaista je hvalevrijedan za svakog od prisutnih – institucije su to koje pripremaju učenike za budućnost (zapravo već i sadašnjost). No zapeo nam je za oko jedan detalj – crna rupa Varaždina. Naime, izgleda da niti jedna osnovna škola iz Varaždina nije, a tek poneka iz bliže okolice jest, bila dovoljno zainteresirana za sudjelovanje u ovog Ligi! Od 217 osnovnih škola sudionika u projektu, u Varaždinu nema niti jedne. Pitamo se, stoga, koliko Varaždin želi da buduće generacije budu napredne i upoznate s tehnologijom, ali i – gdje je tu varaždinski Fakultet organizacije i informatike?

Selection_072

S druge strane, čak su dva donatora smještena u Varaždinskoj županiji.

Selection_073

Croatian Makers

Croatian Makers je projekt Instituta za Razvoj i Inovativnost Mladih – IRIM, privatno financirane udruge čija je misija sadržana u imenu, a polazi od uvida da je mentalni procjep između razvijenog svijeta i Hrvatske sve dublji, ali ga je u doba otvorenih i dostupnih tehnologija i medija svakome sve lakše preskočiti – sve je uži.

Kao glavnu platformu za razvoj mladih IRIM vidi robotiku i automatiku, koji su postali vrlo dostupni – tehnološke i financijske ulazne barijere su se izrazito smanjile, a taktilnost, izazovnost i brzina rezultata ih čine izuzetno atraktivnima kao didaktički alat. Robotika i automatika su idealni alati i za ulazak u svijet programiranja (eng. coding) i općenito STEM zanimanja u kojima je hrvatsko školstvo izrazito deficitarno. Međutim, glavni doprinos društvu IRIM vidi u mijenjanju mentalnog sklopa, prebacivanjem fokusa s prošlosti na sadašnjost i budućnost.

IRIM donira i razvija robotiku i automatiku u osnovnoškolskim uzrastima, ali i u starijima koji su bliži svijetu rada i poduzetništva. Do siječnja 2016. IRIM je donirao opremu u 60-ak škola i centara za rad s mladima, a s novom akcijom Croatian Makers liga želi taj broj multiplicirati.

tekst preuzet s web-mjesta Croatian Makers

Croatian Makers liga

Croatian Makers liga je dio projekta Croatian Makers koji je 2014. godine pokrenuo Institut za razvoj i inovativnost mladih (IRIM). Cilj Lige je omogućiti široko uključivanje robotike, automatike i programiranja u edukaciju u osnovnoškolskom uzrastu. Svi sudionici dobit će potrebne robote na posudbu, odnosno u trajno vlasništvo.

Platforma na kojoj se odvija liga je edukacijski robot mBot (Bluetooth verzija) koja nudi vrlo jednostavan ulazak u svijet robotike, ali omogućava i naprednije korištenje.

Natjecanje je podijeljeno u dvije kategorije: 1.-5. i6.- 8. razreda osnovne škole. Natjecanja će se odvijati mjesečno, a prve discipline biti će:

  • praćenje crte,
  • pronalaženje izgubljenog prijatelja i
  • izbjegavanje prepreka.

tekst preuzet s web-stranice Croatian Makers lige

Što ti misliš? Komentiraj: