GOOD inicijativa u Varaždinu

U Inicijativi za građanski odgoj i obrazovanje kažu:

Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.

Građanski odgoj i obrazovanje u svom sveobuhvatnom shvaćanju obuhvaća dimenzije:

  1. DRUŠTVENA kroz koju se razvijaju socijalne i komunikacijske vještine važne za ophođenje s drugim ljudima te vještine nenasilnog rješavanja sukoba.
  2. LJUDSKO – PRAVNA kroz koju se uči o pravima i odgovornostima te kako zaštiti svoja i tuđa prava
  3. POLITIČKA kroz koju se uči o tome kako se u društvu donose odluke, zakoni i drugi propisi, tko se uključuje u taj proces i na koji način, što možemo učiniti da bismo sudjelovali u tim procesima, te kako je ustrojena državna uprava, a kako lokalna i županijska samouprava.
  4. KULTURALNA kroz koju se upoznaje vlastita kultura, prepoznaju doprinosi različitih kulturnih utjecaja na zajednicu te upoznaju druge kulture i razvija međusobno poštovanje.
  5. GOSPODARSKA ili EKONOMSKA potiče na promišljanje o radu, upravljanju financijama i svemu onom vezanom uz ekonomiju i novac.
  6. EKOLOŠKA nas usmjerava na važnost održivog razvoja i čuvanje prirodnih bogatstva.

Savez udruga VAKUUM, s obzirom da u svom radu potiće razvoj svih navedenih dimenzija, poziva sve zainteresirane da nam se pridruže u zanimljivim raspravama na temu uvođenja sadržaja ove vrste u sustav formalnog obrazovanja. Sadržaji su planirani tokom cijelog dana, a pokrivaju interese različitih dionika, koji mogu svojim kompetencijama i iskustvima doprinijeti razvoju područja građanskog odgoja i obrazovanja te same inicijative. Kako smo, ka što ste vjerojatno upoznati, nažalost trenutno bez prostora za rad te nismo bili u mogućnosti ugostiti GOOD inicijativu, u pomoć je priskočila Prva gimnazija Varaždin, kojoj i ovom prilikom upućujemo zahvalu.

Sam program u petak, 29. siječnja 2016. osmišljen je u sljedećem vremenskom slijedu:

10:00 – 13:00 sati | Sastanak GOOD inicijative

  • Prezentacija rezultata istraživanja  političkoj i građanskoj pismenosti
  • Informiranje i uključivanje novih organizacija u provedbu kampanje Naučimo biti veliki
  • Uključivanje novih organizacija u rad GOOD Inicijative

13:00 – 14:30 sati | Pauza za ručak

14:30 – 16.00 sati | Ovaj dom drži da je škola najodgovornija za demokratski razvoj mladih i društva!        GOOD debata s učenicima zagrebačkih srednjih škola (organizatori: Hrvatsko debatno društvo & GOOD Inicijativa)

17:00 – 19:00 sati | Značaj sustavnog uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u škole
GOOD radionica s roditeljima (organizatori: Udruga roditelja Korak po korak & GOOD Inicijativa)

Ovim putem pozivaju se zainteresirani predstavnici organizacija civilnog društva, nastavno osoblje obrazovnih institucija, roditelji i učenici/e s područja sjeverozapadne Hrvatske da se uključe u najavljene aktivnosti.

Što ti misliš? Komentiraj: